Träning på Terrängbanan

För att få träna på banan skall anläggningen förhandsbokas via Jessica Bergsted.

Vid bokning ska följande information anges:

Telefonnummer till ansvarig tränare
Antal deltagare
Antal grupper
Träningsdag

 För Din egen säkerhet!

Säkerhetsväst är obligatorisk vid all ridning på banan och självklart godkänd hjälm. Tänk på att ha en giltig olycksfallsförsäkring.

Det skall finnas minst en vuxen person på marken vid all träning.

Rid gärna runt och titta på hindren, (om Du inte gått banan till fots) och kontrollerat att där inte finns skador på, eller runt om hinder

Ryttare under 18 år måste ha minst en vuxen med sig.

Hinder som är avskärmade med snöre eller med X av pinnar får ej hoppas. All ridning sker på egen risk.

Begränsningar i användandet av banan är det när föreningen har andra aktiviteter som arrangeras på anläggningen, såsom tävlingar etc.